Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

ХАНГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны
12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/314 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

 

  

 №Ажил үйлчилгээний нэрХүчдэлийн түвшинХэмжих нэгж

Үнэ /НӨАТ-гүй/, төгрөгөөр

Аж ахуйн нэгж

Орон сууц

Гэр хороолол

Нэг. Шинэ холболт

 

  1

Анхан шатны мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх /Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд/

 

удаа

Үнэгүй

  2

Хэрэглэгчийг сүлжээнд шинээр холбох

          380 В

удаа

68,400

27,600

42,000

Хоёр. Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээний хариуцлагын механизмыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйлчилгээ

  3

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр лавлагаа хэвлэж өгөх

 

 

Үнэгүй

  4

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр нэгдсэн щитэд суурилагдсан тоолуурын заалт харуулах

           220 В

удаа

Үнэгүй

           380 В

Үнэгүй

  5

Гэрээ шилжүүлэх

 

ш

3,000

  6

Гэрээний дэвтрийн үнэ

 

ш

1,440

720

Гурав. Хэрэглэгчийн хүсэлтээр хийгдэх техник үйлчилгээ

  7

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр түр хугацаанд оруулгын утас хурааж өгөх

 

удаа

14,400

-

8,400

  8

Хэрэглэгчийн щит монтажлах

          220 В

ш

27,600

          380 В

ш

48,000

  9

Хэрэглэгчийн ачаалал, хүчдэлд хэмжилт хийх

          220 В

ш

10,800

6,000

          380 В

ш

16,800

9,600

 10

Хэрэглэгчийн щитэд ачаалал тэнцүүлэх, фаз солих

          220 В

ш

20,400

14,400

          380 В

ш

33,600

20,400

 11

Тоолуурт лац тавих

          220 В

ш

3,000

          380 В

ш

4,200

 12

Тоолуурт таг лац тавих

          220 В

таг, лац

7,200

          380 В

10,800

 13

Хэрэглэгчийн эзэмшлийн тоолуур бэхлэх

          220 В

ш

7,200

          380 В

ш

14,400

 14

Залгуур суурилуулах

ш

7,200

 15

Розетка суурилуулах

ш

7,200

 16

Патрон суурилуулах

ш

7,200

 17

Унтраалга

ш

7,200

 18

Дотор монтаж шалгаж, гэмтэл тодорхойлох

удаа

18,000

 19

Дотор монтаж шинээр хийлгэх

м

-

-

3,600

 20

Газардуулгын гадас зоох, щинтэй холбож гагнах 

гадас

48,000

 21

Автомат залгах

удаа

3,600

 22

Хүчдэлгүй нэг хэрэглэгчийн гэмтэл тодорхойлох

удаа

5,400

 

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

2019.12.10

 

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны
12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/314 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ЦАХИЛГААНААР ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ХАНГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Ажил үйлчилгээний нэр

Үнэ

/НӨАТ-гүй/, төгрөгөөр

1

2

3

4

1

Шинэ холболт

Нэг фазын тоолуурын холболт шалгах

4,700

2

Гурван фазын тоолуурын холболт шалгах

5,000

3

Гэр хорооллын хэрэглэгчийг сүлжээнд шинээр холбох /220 В/

23,000

4

Орон сууцны хэрэглэгчийг сүлжээнд шинээр холбох /220 В/

23,000

5

Аж ахуйн нэгж хэрэглэгчийг сүлжээнд шинээр холбох /220 В/

40,000

6

Гэрээний хариуцлагатай холбоотой ажлууд

Нэгдсэн щитнээс цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх /380 В/

10,200

7

Дэд станцаас цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх /380 В/

11,700

8

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх /380 В/

14,100

9

Нэгдсэн щитнээс цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх /220 В/

5,700

10

Дэд станцаас цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх /220 В/

12,500

11

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг сэргээх /220 В/

13,700

12

Техникийн үйлчилгээ

Щитэд оруулгын утас холбох /220 В/

6,500

13

Тулгуурт оруулгын утас холбох /220 В/

12,700

14

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас оруулгын утас солих /380 В/

16,000

15

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас оруулгын утас солих /220 В/

14,800

16

Автомат шинээр тавих, солих /380 В/

10,700

17

Автомат шинээр тавих, солих /220 В/

5,700

18

Гал хамгаалагч шинээр тавих, солих /380 В/

9,700

19

Гал хамгаалагч цэнэглэх /380 В/

10,700

20

Гал хамгаалагч шинээр тавих, солих /220 В/

5,600

21

Гал хамгаалагч цэнэглэх /220 В/

6,100

22

Гурван фазын тоолуур хэлхээнд холбох

12,900

23

Гурван фазын тоолуур хэлхээнээс салгах

11,500

24

Нэг фазын тоолуур хэлхээнд холбох

6,700

25

Нэг фазын тоолуур хэлхээнээс салгах

6,200

26

Тоолуур шалгах /380 В/

9,200

27

Тоолуур шалгах /220 В/

5,400

28

Тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах /380 В/

10,200

29

Тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах /220 В/

5,500

30

Хэрэглэгчийн щитэд гүйдлийн трансформаторын холболт шалгах /1 ширхэг/

6,200

31

Хэрэглэгчийн щитэд гүйдлийн трансформатор хэлхээнээс салгах /1 ширхэг/

12,800

32

Хэрэглэгчийн щитэд гүйдлийн трансформатор угсрах, хэлхээнд холбох /1 ширхэг/

15,200

 

Жич: 

  1. Дээрх төлбөрт үйлчилгээний үнэ дээр хангах үйл ажиллагааны чиглэлийн төлбөрт үйлчилгээний тээврийн үнэ нэмж тооцно.
  2. Нийтээр амрах баярын өдөр, долоо хоногийн амралтын өдөр болон орон нутгийн цагаар 22:00 цагаас 06:00 цаг хүртэлх хугацаанд ажилласан тохиолдолд үнэ тарифыг 2.0 дахин нэмэгдүүлж тооцно.

 

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

2019.12.10

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны
12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/314 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЭЭВРИЙН ҮНЭ

     №

           Бүсчлэлийн дугаар

                  Зай

Үнэ /НӨАТ-гүй/ төгрөгөөр

      1. 

                   1-р бүс

       1 км хүртэл

              Үнэгүй 

      2. 

                   2-р бүс

       1-5 км

              2,500

      3. 

                   3-р бүс

       6-10 км

              5,000

      4.  

                   4-р бүс

       11-15 км

              8,000

      5. 

                   5-р бүс

       16-20 км

              10,000

      6.  

                   6-р бүс

       20 км-ээс дээш

Нэгжийн үнэлгээгээр

 

Жич: 

  1. Дээрх төлбөрт үйлчилгээний үнэ дээр хангах үйл ажиллагааны чиглэлийн төлбөрт үйлчилгээний тээврийн үнэ нэмж тооцно.
  2. Нийтээр амрах баярын өдөр, долоо хоногийн амралтын өдөр болон орон нутгийн цагаар 22:00 цагаас 06:00 цаг хүртэлх хугацаанд ажилласан тохиолдолд үнэ тарифыг 2.0 дахин нэмэгдүүлж тооцно.

 

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

2019.12.10