Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

Зөвлөмж

ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА ГАРЛАА

Цахилгаан хэрэглэгчийн гарын авлагад хэрэглэгчдээс түгээмэл ирүүлдэг асуултуудын хариултыг багтаасан тул айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангана гэдэгт итгэж байна.

Гарын авлагыг харъяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөсөө авч болохоос гадна www.tog.mn сайтаас http://www.tog.mn/Downloads/gariinavlaga2022.pdf   холбоосоор татаж үзэх боломжтой.