Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

Үйл явдал

УЛААНБААТАР ЭРДЭНЭТИЙГ ХОЛБОСОН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМД ГЭМТЭЛ ГАРСАН

Улаанбаатар хот болон төвийн  бүсийн аймгуудыг хангаж буй Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн Улаанбаатар-Эрдэнэтийг холбосон 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд гэмтэл гарснаас ачааллын хэлбэлзэл үүсч Улаанбаатар хот болон төвийн  бүсийн аймгуудын зарим хэсгийн хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хязгаарлаад байна. Гэмтлийг шуурхай устгаж, цахилгаанаар хязгаарлагдсан хэрэглэгчдийг үе шаттайгаар холбож цахилгаан хангамжийг хэвийн болгохоор ажиллаж байна