Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАЛЦАА ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МӨРДӨХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
 
Бүсийн ялгаа Сарын хэрэглээ (кВт.ц) Тариф (төг/кВт.ц) Тайлбар
1 Улаанбаатар хот 100 кВт.ц хүртэл
101 кВт.ц - аас дээш
 
60.29
81.39 

 
-
2 Аймаг, сум 50 кВт.ц хүртэл
51кВт.ц - аас дээш
 
60.29
81.39 

 
-
 
Жич: Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.ц -аар тооцно.