Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

1982 оны 9 сард “Ажилчны районы засвар үйлчилгээний тасаг” нэртэйгээр байгуулагдсан.

1990 оны 1 сард УБЦШСГ-ын Баруун районы засвар үйлчилгээний салбар болон зохион байгуулагдсан.

2000 оны 4 сараас УБЦШСГ-ын харъяа "Хан-Уул" эрчим хүчний салбар болсон.

2001 оны 9 сараас УБЦТС ХК-ийн Хан-Уул салбар болж, 2007 оны 4 сараас УБЦТС ХК-ийн Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв болон зохион байгуулагдсан.

Үйлчлэх хүрээ

Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь Хан-Уул дүүргийн 1-25 дугаар хорооны бүх, Баянзүрх дүүргийн 26, Баянгол дүүргийн 1, 3 дугаар хорооны зарим хэсэг буюу Саруул, Дүнжингарав хотхон, Хоум плаза дэлгүүр, Био, Шувуу, Шанд, Өлзийт, Зайсан, Их, Бага тэнгэрийн ам, Алтай хотхон, Нарны хороолол хүртэлх газар нутагт оршин суудаг айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, техникийн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг эрхэлдэг.

Хэрэглэгчдийн тоо

2024 оны 04 сарын 01-ний байдлаар 85881 гэрээт хэрэглэгчтэй байна.

Аж ахуйн нэгж 4830 5.6%
Гэр хороолол 16093 18.73%
Орон сууц 64958 75.63%

Хэрэглэгчдийн тоолууржилт

Хан-Уул нь хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь 6, 10 кВ-ын 289 фидер, 1381 дэд станцын нийт 1893 тоолуур хэмжих хэрэгслийг ашиглан хэрэглэгчдэдээ цахилгаан эрчим хүчийг түгээн борлуулж байна.


Хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээ

 1. Хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах
 2. Хэрэглэгчтэй “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулах, сүлжээнд шинээр холбох
 3. Хэрэглэгчид техникийн үйлчилгээ үзүүлэх
 4. Хэрэглэгчдээс цахилгаан эрчим хүчний болон бусад үйлчилгээний төлбөрийг хүлээн авах
 5. Тоолуур, гүйдлийн трансформатор баталгаажуулах, суурилуулах

Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь 130 ажилтантай ба Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхим, Борлуулалтын, Тоолуур, техник үйлчилгээний, Нийтлэг үйлчилгээний гэсэн хэсгээр дамжуулан хэрэглэгчдэд дараах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна


Цахим үйлчилгээ

2024 оны 04 дугаар сарын 4-ний өдрийн байдлаар Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн 71726 хэрэглэгч УБЦТС ТӨХК-ийн цахим үйлчилгээний системд бүртгэлтэй, тогтмол ашиглаж байна.


Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хэсгүүдийн ажлын чиг үүрэг

Хэрэглэгчдийг хүлээн авах танхим

 • Шинэ холболтын хүсэлт хүлээн авах
 • “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулах, сунгах, шилжүүлэх
 • Цахилгаан эрчим хүчний болон үйлчилгээний төлбөр хураан авах, тайлан тооцоог нэгтгэх
 • Тоолуур, техник үйлчилгээний ажлын захиалга хүлээн авах
 • Төлөвлөгөөт засварын зарыг хүргэх
 • Өргөдөл гомдол хүлээн авч, шийдвэрлүүлэх
 • Хэрэглэгчийн мэдээллийн баазыг бүрдүүлэх

Тоолуур, техник үйлчилгээний хэсэг

 • Худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний балансын тооцоо хийх, техникийн алдагдлыг бууруулах
 • Шинэ холболтыг шалгах, мэдээллийг бүртгэх
 • Цахилгаан эрчим хүчний зүй бус хэрэглээг бууруулах
 • Хэрэглэгчээс ирсэн дуудлага, захиалгат ажлыг гүйцэтгэх
 • Орон сууцны борлуулалт хүлээх авах ажлыг зохион байгуулах
 • Тоолуурын нэгдсэн щитэд үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх
 • Тоолуур хэмжих хэрэгсэлд хэмжилт шалгалт хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах
 • Тоолуур хэмжих хэрэгсэлд үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх, баталгаажуулах
 • Тоолуур хэмжих хэрэгслийн битүүмжлэлд хяналт тавих
 • Тоолуур хэмжих хэрэгслийн мэдээллийн сангийн баяжилтыг хийх
 • Хэрэглэгчээс ирсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх

Борлуулалтын хэсэг

 • Циклийн дагуу тоолуур хэмжих хэрэгслийн заалт авах, системд бүртгэх
 • Цахилгаан эрчим хүчний зүй бус хэрэглээг хянах, нөхөн тооцоо хийх
 • Цахилгаан эрчим хүчний орлого төвлөрүүлэлтийн төлөвлөгөөг биелүүлэх
 • Цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах
 • Төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгчдэд сануулах мэдэгдэл хүргэх
 • Төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгчдийн хэрэглээг түдгэлзүүлэх, хэрэглээг сэргээх
 • Цахилгаан эрчим хүчний авлага барагдуулах, авлага хэсэгчлэн барагдуулах гэрээ байгуулах
 • Цахилгаан эрчим хүчний авлагыг нэхэмжлэх, шүүхэд хандах

Нийтлэг үйлчилгээний хэсэг

 • Тушаал шийдвэр, албан даалгаврын биелэлтийг хангах
 • Хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журам, үйлчилгээний дэг жаягийн хэрэгжилтийг хангах
 • Төлбөрийн нэхэмжлэлийг хэрэглэгчийн төлбөр тооцоо хийх цэгүүдэд хүргэх
 • Цахилгаан эрчим хүчний бичилтийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх
 • Цахилгаан эрчим хүчний орлогын бүртгэлд хяналт тавих, нэгтгэх
 • Хугацаа хэтэрсэн төлбөрт алданги тооцох


Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хэрэглэгчдээс цахилгааны төлбөр хүлээн авах данс

Худалдаа хөгжлийн банк Голомт банк Төрийн банк Хаан банк Хас банк
453001305 1102033206 102100001178 5033026956 5003405629

Санамж:

 • Төлбөр хүлээн авагч: УБЦТС
 • Гүйлгээний утга хэсэгт хэрэглэгчийн кодоо бичнэ
 • Төлбөрийн үлдэгдлээ шалгах бол 137004 дугаарт хэрэглэгчийн кодоо бичиж мессэж илгээнэ.


Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, салбарын хаяг байршил

Байршил
1 ХУД-ийн 3 дугаар хороо Чингисийн өргөн чөлөө, хуучнаар цагаан хаалганы баруун талд
2 ХУД-ийн 21 дүгээр хороо Пирамид апартмент хотхон Хурма төвийн 2 давхар

Холбоо барих

Дуудлагын төв

7004-7004

Цахим үйлчилгээ

https://my.tog.mn