Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

ЦЭХ-НИЙ ҮНЭ ТАРИФ

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тариф батлах тухай 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 504-р тогтоолын дагуу

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531843631881

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тариф батлах тухай 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 510-р тогтоолын дагуу

/https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531844461721/

 

 

 

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
>> ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТӨЛБӨР ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ  <<

 Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тариф батлах тухай 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 508 дугаар тогтоолын дагуу

 https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531844163921

 

 

ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тариф батлах тухай 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 514-р тогтоолын дагуу

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16531850200231

 

 

 

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1

Энгийн тоолууртай

 

 

а

Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц хүртэлх хэрэглээ

Төг/кВт.ц 110.49

б

Сарын нийт хэрэглээний 151 кВт.ц болон түүнээс дээших хэрэглээ

Төг/кВт.ц 130.29
2

2 тарифт тоолууртай

   

а

Өдрийн хэрэглээ /өглеөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц 116.39

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06 00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц 89.19
3

Сарын суурь тариф

Төг/сар 2,000.0 

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ

Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал Хэмжих нэгж Сарын хэрэглээ
1 Айл өрх кВт.ц 350

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ДЭМЖИХ ТАРИФ

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.ц -аар тооцно.