Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

ЦЭХ-НИЙ ҮНЭ ТАРИФ

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр

 

Үүнд:
Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

1.1

Энгийн тоолууртай Төг/кВт.ц 155.90

1.2

3 тарифт тоолууртай    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 155.90

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 276.00

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 77.10
2 Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

2.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц 140.59

2.2

3 тарифт тоолууртай    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.59

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 221.89

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 89.19

2.3

“Цахилгаан тээвэр” ХК Төг/кВт.ц 89.19
3 Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг

3.1

10, 11, 12, 1, 2 ,3 дугаар саруудад    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.59

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 89.19

3.2

4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад    

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 22. 00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 140.59

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/ Төг/кВт.ц 89.19

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ
>> ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТӨЛБӨР ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ  <<

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) ангилалаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1 Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр.
Үүнд:
Нүүрс олборлолт, боловсруулалт
Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт
Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт
Төг/кВт/сар 25,000.0
 
2 Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага Төг/кВт/сар 9,000.0

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал Хэмжих нэгж Тариф
1

Энгийн тоолууртай

 

 

а

Сарын нийт хэрэглээний 150 кВт.ц хүртэлх хэрэглээ

Төг/кВт.ц 110.49

б

Сарын нийт хэрэглээний 151 кВт.ц болон түүнээс дээших хэрэглээ

Төг/кВт.ц 130.29
2

2 тарифт тоолууртай

   

а

Өдрийн хэрэглээ /өглеөний 06.00 цагаас шөнийн 21.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц 116.39

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21.00 цагаас өглөөний 06 00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц 89.19
3

Сарын суурь тариф

Төг/сар 2,000.0 

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭЧДИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ

Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал Хэмжих нэгж Сарын хэрэглээ
1 Айл өрх кВт.ц 350

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ДЭМЖИХ ТАРИФ

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.ц -аар тооцно.