Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1982 оны тогтоолоор “Улаанбаатар цахилгаан шугам сүлжээний газрын харьяа Найрамдалын районы эрчим хүчний салбар” нэртэйгээр анх байгуулагдсан.

“Улаанбаатар цахилгаан шугам сүлжээний газрын харьяа Зүүн районы эрчим хүчний салбар” болж өөрчлөгдсөн.

Улаанбаатар цахилгаан шугам сүлжээний газрын харьяа “Баруун салбар” болсон.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 164 тоот тогтоолоор “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани /УБЦТС ТӨХК/-ийн Баянзүрх салбар” болж өөрчлөгдсөн.

“УБЦТС ТӨХК-ийн үйл ажиллагааг арилжааны хэлбэрт шилжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд тус салбар нь “УБЦТС ТӨХК-ийн Баянгол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв” нэртэйгээр үйлчилгээний олон улсын стандартад нийцсэн шинэ дэг жаяг бүхий нэг цэгийн үйлчилгээний төв болж шинэчлэгдсэн.

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН НАЛАЙХ ТҮГЭЭХ ТӨВ

Үйлчлэх хүрээ

Налайх түгээх төв нь Налайх, Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн Эрдэнэ, Баяндэлгэр, Архуст, Баян, Баянжаргалан, Баянцагаан сумд, Аржанчивлан, Горхи, Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хэрэглэгчдэд чанартай цахилгаан эрчим хүчийг тасралтгүй түгээх үүрэгтэй. Мөн эдгээр газар нутаг дахь компанийн эзэмшлийн 10(6)/0.4 кВ-ын 109 дэд өртөө, 6-10 кВ-ын 211 км, 0.4 кВ-ын 162.2 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6-10 кВ-ын 12.9 км, 0.4 кВ-ын 10.2 км цахилгаан дамжуулах кабель шугамын ашиглалтыг хариуцан ажилладаг. Суурилагдсан хүчин чадал 29.8 МВА.

Ажил үйлчилгээ

  1. Агаарын болон кабель шугам, дэд станц, тоноглолуудын ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцах
  2. рэглэгчдэд үйлчлэх төвд хэрэглэгчдээс ирүүлсэн дуудлагыг хүлээн авч гэмтлийг шуурхай засварлах
  3. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил хийх
  4. Тоног төхөөрөмжид хэмжилт туршилт хийх, кабель шугамын тодруулга хийх, хэрэглэгчийн хүсэлтээр шуурхай үйлчилгээний гэрээ байгуулах

Бүтэц зохион байгуулалт

Налайх түгээх төв нь Нийтлэг үйлчилгээ, Ашиглалт засвар, Шуурхай үйлчилгээ, Багахангайн гэсэн дөрвөн хэсгийн нийт 53 ажилтантайгаар үйл ажиллагааг явуулж байна.

1 12790 Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо, Жаргалант Утас: 70232269, Факс 70232246

Холбоо барих

Дуудлагын төв

7004-7004

Facebook

https://www.facebook.com/

Цахим үйлчилгээ

https://my.tog.mn