Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

Үйл явдал

Олон нийтийн сувгууд

Email

info@ubedn.mn

Facebook

http://facebook.com/ubedn

Twitter

http://twitter.com/ubedn1