Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

УБЦТС ТӨХК-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Дарга:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Р.ДАГДАН


Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, Монгол улсын зөвлөх инженер.
2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.

Гишүүд: 

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Т.МӨНХБОЛД

Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, цахилгаан системийн магистр зэрэгтэй,
Мэргэшсэн инженер. 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ТУЛГАТ

Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй.
2023 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА А.ЭНХБАТ 

Нягтлан бодогч-эдийн засагч мэргэжилтэй, удирдахуйн ухааны магистр зэрэгтэй.
2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.
 
ТЕХНИК АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.ХОСБАЯР

Цахилгааны инженер мэргэжилтэй. 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 
томилогдон ажиллаж байна.

ХЯНАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ГАНЗОРИГ

Цахилгааны инженер, бизнесийн удирдлагын менежер мэргэжилтэй, 
Монгол улсын зөвлөх инженер.

2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.  


ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.АЗЗАЯА

Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, цахилгаан системийн
 магистр зэрэгтэй,
Монгол улсын зөвлөх инженер. 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 
томилогдон ажиллаж байна.

ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.ГАНЧУЛУУН

Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, мэргэшсэн инженер.
2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Х.ЭРДЭНЭЧУЛУУН

Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, цахилгаан автоматикийн магистр зэрэгтэй,
Эрчим хүчний аудитор. 2021 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.

ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ж.ХОСБАЯР

Банк, бизнесийн удирдлагын менежер мэргэжилтэй. 2022 оны 10 дугаар сарын
25-ны өдрөөс томилогдон ажиллаж байна.