Монгол | English

Дуудлагын төв

7004-7004

Утас

976-11-342420

Факс

976-11-343061

Цахим шуудан

info@ubedn.mn

Үйл явдал

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

             Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, зорилтыг хэрэгжүүлэхээр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвтэй 2021 оноос хойш хамтран ажиллаж байна.

Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 102 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын дүрэм”, УБЦТС ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны А/288 тоот тушаалыг удирдлага болгон 2022 оны 4 дүгээр улирлын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн өдөрлөгийг 10 дугаар сарын 18-ны өдөр УБЦТС ТӨХК-ийн хурлын зааланд зохион байгууллаа.

Өдөрлөгөөр компанийн инженер техникийн ажилтнуудад “Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний ажлын байрны сэтгэл зүйн эмгэг”, “Ажлын байрны эргономик хүчин зүйл” сэдэвт сургалт-мэдээллийг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төвийн Эмчилгээ чанарын менежер Ч.Сансарцэцэг танилцуулж, сонирхсон асуултад хариулж санал солилцлоо. Сургалтад төвийн хэсгийн 250  гаруй албан хаагч, инженер техникийн ажилтнууд хамрагдсан байна.

 

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК